סקירות ושיקום גשרים

לחברת TSK ישנה התמחות מיוחדת בסקירות ושיקום גשרים ומבנים הנדסיים. למבנים מורכבים מסוג זה תכונות ומאפיינים ייחודים המצריכים ידע וניסיון בתחום הספציפי, על מנת להבטיח את עמידות המבנים לאורך זמן.

מהנדסי החברה, מהוותיקים והמיומנים בענף, מבצעים סקירות במבני הדרך השונים כמו: מנהרות, גשרים, מובילי מים וכו׳, מבצעים הערכת מצב הכוללת מדידות, מאפייני סדקים, בחינת בטונים רופפים (גומות בטון), אזורים חשופים, קביעת רמת קורוזיה לאלמנטים מפלדה ועוד.
בסיום ביצוע הסקירה, מופק דו״ח המדרג את חומרת מצבו של המבנה.

מעוניין בפרטים נוספים?

מה כוללת עבודת השיקום שאנו מבצעים?

שיקום ושימור גשרים ומבנים הנדסיים הינו פרויקט ביצוע מורכב המצריך תכנון, סקירה כללית של המצב הקיים, הערכת שיקום המבנה, עבודות הכנה והריסה ועבודות בטונים מיוחדים.
במהלך כל העבודות על הפרויקט, ישנו פיקוח צמוד מטעם החברה על רכיבי המבנה ועל ביצוע כל העבודות הנעשות בשטח בהתאם לתכנון ולתקנים.
בהתאם לדו״ח הסקירה המקדים, מנהלת ומפקחת החברה על כל הנדרש לשם תכנון וביצוע העבודות בשטח:
• ניהול התכנון
• ניהול ביצוע ופיקוח
• הבטחת איכות
• סקירות בטון
• רשיונות והיתרים
• תכנון והגשת תכניות הסדרי תנועה
• תרשימי סגירת כביש
• סקר סיכון וניהול סיכונים
• אומדן עלויות ולוחות זמנים לביצוע הפרויקט

מבין לקוחותינו

דילוג לתוכן